• Home
  • Preminula uvažena prof. dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović

Preminula uvažena prof. dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović

sipan-2017

Renomirana profesorica dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović, vrsna stručnjakinja međunarodnih odnosa, preminula je u Zagrebu nakon teške bolesti. Magistrirala je na poslijediplomskom studiju Međunarodni odnosi 1999.g., a tema njenog magistarskog rada bila je „Clintonova vanjskopolitička strategija“ koji je nešto poslije objavila kao knjigu. Doktorirala je 2003.g. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu disertacijom „Američka politika i transatlantski odnosi nakon hladnog rata“ čime je stekla zvanje doktorice društvenih znanosti, iz znanstvenog polja politologije.

Od 1992. do 2000.g. radila je u Ministarstvu obrane RH s činom djelatnog poručnika. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu bila je zaposlena kao znanstvena novakinja (2000.-2001. godina), zatim kao asistentica (2001.- 2003. godina), docentica (2003.- 2006.), te kao izvanredna profesorica (2007. do smrti). Bila je nositeljica kolegija Međunarodni politički odnosi, Euroatlantske integracije, Međunarodne organizacije i Međunarodni odnosi od hladnog rata do globalnog poretka. Iza sebe je ostavila mnoštvo znanstvenih radova i knjiga na općem polju međunarodnih odnosa i sigurnosti, često je u elektronskim i tiskanim medijima, između ostalog i u Slobodnoj Dalmaciji, komentirala vanjskopolitičke događaje, pa se s pravom može reći da je bila jedan od najvećih stručnjaka u tom području, u ovom dijelu Europe. Na Fakultetu političkih znanosti bila je voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Vanjska politika i diplomacija.

Lidija Čehulić Vukadinović bila je istaknuta članica Atlantskog vijeća Republike Hrvatske, Hrvatske udruge za međunarodne studije (HUMS) i međunarodne organizacije International Studies Association (ISA).

Aktivno je sudjelovala u radu brojnih domaćih i međunarodnih konferencija na raznovrsnim internim poljima međunarodnih odnosa. Urednica je godišnjaka „Šipan Yearbook“, te članica uredništva znanstvenog časopisa Međunarodne studije.