Home

We work on promotion of Euro-Atlantic values, creating network of young professionals and academics interested in international and EU security policies. We raise awareness on the role of NATO and importance of strengthening peace.

Što radimo

AVH u ATA

Atlantsko vijeće Hrvatske članica je Atlantic Treaty Association (ATA) (Savez Atlantskog ugovora) sa sjedištem u Bruxellesu. Radi se o međunarodnom savezu udruga usmjerenja za promociju euroatlantskih vrijednosti, a radi se o atlantskim vijećima u zemljama članicama NATO-a i partnerskim zemljama.

AVH i partneri

Atlantsko vijeće Hrvatske ima partnerske odnose s udrugama sličnog usmjerenja (IIP, IASEM), te je član ATA saveza

AVH projekti

Atlantsko vijeće Hrvatske će, kroz daljnji razvoj međunarodne suradnje, nastaviti s istraživačkim projektima, koji će se realizirati u vidu konferencija, edukacijskih projekata, međunarodnih škola i ostalih prikladnih vidova suradnje s udrugama sličnih usmjerenja i vrijednosti, državnih institucija i međunarodnim organizacijama.